Вируская тюрьма - стрелковый тир

Описание

Тип:
Tööstushoone
Местонахождение:
Viru
Заказчик:
Riigi Kinnisvara AS
Площадь:
670 m2
Время завершения:
2023
Статус:
Построенные

Viru vangla siselasketiirus saavad 150 vanglaametnikku ning ka teised Ida-Virumaa sisejulgeolekutöötajad hakata käima oma relvaoskusi lihvimas. Siselasketiir ehitatakse eraldiseisva hoonena olemasoleva avavangla kõrvale. Lisaks lasketiirule ja vajalike tehnovõrkude rajamisele võetakse ette parkla laiendamise ehitustööd.